Alkmaar

8-7-2023: Rondleiding voedselbos Koedijk

Op zaterdag 8 juli verzorgde Gerda Reus, vrijwilliger van het Voedselbos in Koedijk, een rondleiding.

Gerda gaf, in de schaduw van de wilgenkoepel, uitleg over de biodiversiteit en de beplanting van het gebied. De grond is zo zwaar, dat in vroeger tijden niet één, maar wel víer paarden nodig waren om de grond om te ploegen.

De varkentjes die we tegenkwamen zijn in bruikleen. Zij eten de overtollige braamstruiken weg en worden regelmatig verplaatst. Verder mag de natuur haar gang gaan. Bomen die geplant worden, daar wordt wel over nagedacht, met betrekking tot de wind, het licht en de luwte.

Er was veel belangstelling en het was zó ontzettend warm, dat de wandeling werd ingekort. 
Vandaar dat volgend jaar opnieuw een rondleiding wordt ingepland, om ook het deel te bezoeken waar de fruitbomen staan.

Het is een mooi stukje natuur, dat vrij toegankelijk is.