Alkmaar

4-4-2024 - Jaarvergadering G&B Alkmaar

Op donderdagavond 4 april a.s. houden we onze jaarvergadering, zoals gewoonlijk in Dorpshuis De Geist in Sint Pancras.

Hieronder vindt u vast de agenda:

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 6 april 2023
3. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
4. Verslag kascontrolecommissie, decharge bestuur en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
5. Bestuurssamenstelling
6. Presentatie sociaal jaarverslag 2023
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na een korte pauze zal er een kleine workshop worden georganiseerd.

In verband met deze workshop willen we u vragen om vast een mailtje te sturen naar info@alkmaar.groei.nl als u er bij zult zijn. Zo weten we hoeveel materiaal we moeten inkopen. Alvast onze hartelijke dank!

 

Datum: do. 4-4-2024

Aanvang: 19.30 uur

Adres: Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7, 1834 GN te Sint Pancras

Voor wie: Leden van Groei&Bloei, afdeling Alkmaar

Opgave: Stuur een mailtje naar info(at)alkmaar.groei.nl met uw naam en lidnummer.

Kosten: geen