Activiteiten & Actueel

12 maart 2018: Jaarvergadering

Op maandagavond 12 maart 2018 zal de jaarvergadering van Groei en Bloei, afdeling Alkmaar plaatsvinden.
Dus niet, zoals u van ons gewend bent, op dinsdagavond.

De agenda ziet er als volgt uit:
1) Opening
2) Notulen jaarvergadering 2017
3) Financieel verslag 2017 en begroting 2018
4) Verslag kascommissie
5) Bestuursverkiezing, Maureen Bekker en Marga Eskens worden voorgedragen als bestuurslid.
6) Presentatie sociaal jaarverslag 2017
7) Rondvraag
8) Sluiting

De vergaderstukken liggen ter inzage voor aanvang van de vergadering. Indien u de stukken eerder wilt ontvangen, dan kunnen deze vanaf een week voor de AVL worden opgevraagd bij de secretaris (info(at)alkmaar.groei.nl).

Na afloop van het formele gedeelte, bieden wij de aanwezige leden een workshop bloemschikken aan. Alle materialen worden verzorgd; iedereen gaat met een leuk stukje naar huis.

Waar:
Wijkcentrum De Rekere 2, Drechterwaard 16 in Alkmaar.

Aanvang:
19.30 uur

Aanmelden:
Om een inschatting te hebben van het aantal deelnemers en de materialen die we moeten inkopen, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden via info(at)alkmaar.groei.nl.

meer

 

 

 

15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….
07
Jul
bloemen, bijtjes en vlinders