Alkmaar

9-11-2023: Lezing Biologisch dynamisch tuinieren

Op donderdag 9 november komt Simon Kranenburg een lezing/vertelling verzorgen voor onze afdeling. Hij vertelt zelf wat u kunt verwachten;

"Ruim 50 jaar geleden ben ik begonnen met biologisch moestuinieren. Daarvóór als kind al in de tuinen van mijn ouders altijd meegeholpen met planten en het verzorgen van de moestuin. Dan wel op anorganische wijze, met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Eerst op een gehuurd stuk grond, en later op een akkertje in ons eigen dorp.

In 1986 de eerste biologisch-dynamische kalender van Maria Thun gekocht en vanaf die tijd ook op die manier gaan werken. In de loop der jaren groeide mijn belangstelling en leerde ik steeds meer uit boekwerken en cursussen, ook over de invloed van de kosmos, zon en maan en zelf de overige planeten in ons sterrenstelsel.

Ruim 10 jaar geleden ben ik begonnen met het geven van cursussen B-D moestuinieren, theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte bij mij in de moestuin.
De antroposofische zienswijze van Rudolf Steiner is voor mij een groot voorbeeld. Het eten van gezond en menswaardig voedsel staat op de eerste plaats. Door het zelf te gaan telen, krijg je een heel andere verbinding met de natuur en je eigen mensbeeld. 'Je bent wat je eet' is een gevleugeld gezegde."

Wij zijn heel benieuwd!

Datum:
do. 9 november 2023

Aanvang:
19.30 uur

Adres:
Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras

Kosten:
€ 2,00 voor leden, € 4,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mail naar erkensmarga(at)gmail.com onder vermelding van uw naam en evt. lidnummer.

Betaling:
Maak uw betaling over naar rekeningnummer NL92RABO0141267550 t.n.v. KMTP afd. Alkmaar e.o., onder vermelding van uw naam en evt. lidnummer.