Alkmaar

17 maart 2020 - Algemene ledenvergadering Groei&Bloei

Op 17 maart a.s. zullen we weer vergaderen over alles wat van belang is geweest in het afgelopen jaar en over alles wat van belang gaat zijn in het komende jaar.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 12 maart 2019
3. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
4. Verslag kascontrole-commissie en verkiezing nieuw leden kascontrole-commissie
5a. Bestuurssamenstelling
5b. Vacature coördinator bloemschikken
6. Presentatie sociaal jaarverslag 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na afloop van het officiële gedeelte, bieden wij de leden een kleine bloemschik-workshop aan. Alle materialen worden verzorgd; iedereen gaat met een leuk bloemstukje naar huis.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers en de materialen die we moeten inkopen, verzoeken wij u vriendelijk om ons een aanmeldingsmail te sturen: info(at)alkmaar.groei.nl. Bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor!

Locatie:
Dorpshuis De Geist
Vinkenlaan 7 in Sint Pancras

Aanvang:
19.30 uur

Toegang voor:
Leden van Groei & Bloei